olate
olate

graphite on found paper, 2014 – 2016

nia
nia

graphite on found paper, 2014 – 2016

blumairane
blumairane

graphite on found paper, 2014 – 2016

again
again

graphite on found paper, 2014 – 2016

p 27
p 27

graphite on found paper, 2014 – 2016

trice
trice

graphite on found paper, 2014 – 2016

much
much

graphite on found paper, 2014 – 2016

yellow gesture
yellow gesture

graphite on found paper, 2014 – 2016

p32
p32

graphite on found paper, 2014 – 2016

nytp5
nytp5

graphite on found paper, 2014 – 2016

quilt 7
quilt 7

graphite on found paper, 2014 – 2016

hydranges
hydranges

graphite on found paper, 2014 – 2016

cover
cover

graphite on found paper, 2014 – 2016

olate
nia
blumairane
again
p 27
trice
much
yellow gesture
p32
nytp5
quilt 7
hydranges
cover
olate

graphite on found paper, 2014 – 2016

nia

graphite on found paper, 2014 – 2016

blumairane

graphite on found paper, 2014 – 2016

again

graphite on found paper, 2014 – 2016

p 27

graphite on found paper, 2014 – 2016

trice

graphite on found paper, 2014 – 2016

much

graphite on found paper, 2014 – 2016

yellow gesture

graphite on found paper, 2014 – 2016

p32

graphite on found paper, 2014 – 2016

nytp5

graphite on found paper, 2014 – 2016

quilt 7

graphite on found paper, 2014 – 2016

hydranges

graphite on found paper, 2014 – 2016

cover

graphite on found paper, 2014 – 2016

show thumbnails